Terms of Service

Foto en video gemaakt door Jens Veraa kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en Facebook, LinkedIn en Instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen voor de shoot.
  
Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 
Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. Het aantal foto's vermeld bij de tarieven is het minimum aantal foto's dat de klant ontvangt.
 
De foto's worden geleverd in jpg formaat.